Historia KS Baszta

Historia KS Baszta

W Listopadzie 1993 roku zebrała się grupa entuzjastów sportu, która postanowiła założyć klub sportowy z tymczasową siedzibą w Domu Kultury KSM.
Grupę tę tworzyli pełni inicjatywy panowie:
Jerzy Spolitakiewicz i Zbigniew Rozkrut oraz kilka osób, które w początkowym okresie pracowały bardzo czynnie: Marian Smagur, Jakub Miśkiewicz, Andrzej Satała, Wiesław Kiełbasa, Reinhard Tokarski, Jerzy Łazarz, Janusz Baniak, Piotr Stopa i inni.

Klub powstał dzięki wsparciu Fundacji Społeczno Kulturalnej – REMEDIUM i Domu Kultury. Użyczono nam siedziby, którą użytkujemy do dzisiaj – przy ul. Aleksandry 11 w Krakowie.

Rejestracja Klubu odbyła się 1 grudnia 1993. Nazwę klubu wyłoniono w dyskusji – autorem był pan Andrzej Satała.

7 grudnia powołano pierwszy „historyczny” zarząd w składzie:

Prezes – Jerzy Spolitakiewicz
V-ce Prezes – Marian Smagur
V-ce Prezes – Reinhard Tokarski
Sekretarz – Jakub Miśkiewicz
Skarbinik – Piotr Stopa

Działalność Klubu opiera się na szkoleniu dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych osiedla Nowy Bieżanów i okolic.

Jedna myśl nt. „Historia KS Baszta”

Dodaj komentarz

KLUB SPORTOWY BASZTA