Archiwum kategorii: Uncategorized

Bieżanowski Spacer pokoleń BSp

Bieżanowski Spacer pokoleń BSp

Organizatorami BSp jest: Gimnazjum nr 29 w Krakowie
Przy współpracy: Fundacji „Wygrajmy Siebie”, ZSO nr 12 ( XXV Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 30), Klubu Sportowego Baszta , Domu Kultury Podgórze oraz Parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie.
BSp odbywa się pod patronatem i dzięki wsparciu Rady i Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim
Termin BSp: 28.09.2013 r. w godzinach od 10.30 – 11.30.
Rozpoczęcie BSp: Plac przed Gimnazjum nr 29 (ul. Aleksandry 17, 30-837 Kraków) o godzinie 10.15.
Idea BSp: Promowanie zdrowego trybu życia, Popularyzacja spacerów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu i aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, integracja lokalnych środowisk.
Charakter BSp: Impreza jest charytatywna, poświęcona zbiórce pieniędzy na Familiadowe stypendia dla uzdolnionej młodzieży z terenu Nowego Bieżanowa..
Przed rozpoczęciem BSp należy w godzinach między 9.15 – 10.15 zapisać się w biurze imprezy, które znajdować się będzie na placu przed Gimnazjum nr 29 i odebrać numer startowy. Na podstawie numeru startowego po BSp każdy otrzyma gadżety związane z imprezą oraz weźmie udział w losowaniu nagród m.in. Netbooka i tabletów. W losowaniu nagród mogą wziąć udział tylko uczestnicy BSp, którzy ukończyli spacer i złożyli po powrocie pod Gimnazjum nr 29 numery startowe w biurze imprezy.
Organizatorzy przewidzieli gadżety dla pierwszych 180 osób, które zapiszą się w biurze zawodów.
BSp rozpocznie się rozgrzewką przed Gimnazjum nr 29. Potem wszyscy uczestnicy BSp wyruszą w zaplanowaną przez organizatorów trasę po Nowym Bieżanowie. Do wzięcia udziału w BSp organizatorzy oprócz indywidualnych osób zachęcają m.in: szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, firmy, instytucje, jednostki samorządowe, grupy parafialne itp. Wszyscy uczestnicy grupowi będą wyczytywani w trakcie imprezy.
W BSp mogą brać udział osby do 13 roku życia z rodzicem, opiekunem prawnym, młodzież między 13 -18 rokiem życia z a pisemną zgodą rodziców (zał. nr 1), oraz wszyscy dorośli którzy mają ochotę i odpowiedną sprawność fizyczną potrzebną do przejścia trasy.
Przed BSp, przy punkcie startowym, prowadzona będzie zbiórka na Familiadowe stypendia dla uzdolnionej młodzieży z Nowego Bieżanowa. Sugerowana opłata startowa to 5 zł za osobę, Grupy zachęcane są do przeprowadzania wewnątrz swojej organizacji zbiórki pieniędzy, na cel charytatywny związany z BSp.

Organizatorzy mają prawo do odwołania imprezy z przyczyn nie zależnych od nich, oraz do odmówienia wzięcia udziału w imprezie osobie, która jest np. pod wpływem alkoholu. Każdy uczestnik BSp bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność i oświadcza, że Jego stan zdrowia pozwala na pokonanie dystansu spaceru ok 1,5 km.
ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
BSp nie odbywa się dla miejsc, gratyfikowany będzie sam fakt jego ukończenia. Organizatorzy przewidzieli upominki dla wszystkich, którzy ukończą bieg. Spośród osób, które ukończyły bieg rozlosowane będą nagrody rzeczowe

Spartakiada Jesienna

PLAKAT BASZTA